Dersin Adı: ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNDE LİDERLİK VE PLANLAMA

Dersin Kodu :BÖTE 525

Bu ders kapsamında şu başlıklar ele alınmaktadır:

  • Eğitim kuruluşları için teknoloji planlama esasları,
  • Öğretim ve idari konularda IT planlaması,
  • Teknoloji yöneticilerine karşı teknoloji liderlerinin özellikleri,
  • Donanım-Yazılım –İnsan unsurlarını planlama ve değerlendirme stratejileri,
  • Yenilikçi kuruluşlar için kalkınma modelleri,
  • Bakım, yükseltme ve BT konuşlarını takip etme
  • Yenilikçi modellerin dağılması için uzun vadeli planlama.

Son Güncelleme:
21/11/2017 - 14:42