ZORUNLU DERSLER

DERS KODU DERSİN ADI
BÖTE 111 Eğitimde Bilgi Teknolojileri I (3-2)4
BÖTE 112 Eğitimde Bilgi Teknolojileri II (3-2)4
BÖTE 133 İnternet Ortamında Yazarlık Uygulamaları (3-2)4
BÖTE 207 Öğretim Materyali Tasarımı ve Kullanımı (2-2)3
BÖTE 210 Programlama Dilleri I (3-2)4
BÖTE 211 Programlama Dilleri II (3-2)4
BÖTE 213 Bilgisayar Donanımı (2-2)3
BÖTE 215 Eğitimde Bilgi Güvenliği ve Siber Etik (3-0)3
BÖTE 216 Öğretim İlke ve Metodları (3-0)
BÖTE 218 Eğitimde Grafik ve Animasyon (2-2)3
BÖTE 225 Öğretimin Tasarımı (2-2)3
BÖTE 313 İşletim Sistemleri (2-2)3
BÖTE 314 Bilgisayar Ağları ve İletişim (2-2)3
BÖTE 321 Uzaktan Eğitimin Temelleri (2-2)3
BÖTE 323 Çoklu Ortam Tasarımı ve Geliştirilmesi (2-2)3
BÖTE 341 Ölçme ve Değerlendirme (3-0)3
BÖTE 380 Bilgisayar .Eğitiminde Öğretim Metodları I (2-2)3
BÖTE 382 Bilgisayar .Eğitiminde Öğretim Metodları II (2-2)3
BÖTE 386 Topluma Hizmet Uygulamaları (1-2)2
BÖTE 390 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (2-2)3
BÖTE 411 Okul Deneyimi (1-4)3
BÖTE 412 Öğretmenlik Uygulaması (2-6)5
BÖTE 414 Okul Deneyimi II (1-4)3
BÖTE 419 Web Tasarımı (2-2)3
BÖTE 421 Araştırma Yöntemleri (2-0)2
BÖTE 435 Proje Yönetimi ve Geliştirilmesi I (1-4)3
BÖTE 436 Proje Yönetimi ve Geliştirilmesi II (1-4)3

 

SEÇMELİ DERSLER

DERS KODU DERSİN ADI
BÖTE 360 Görsel Tasarıma Giriş ve Görsel Tasarımın Temel Elemanları (Sadece BÖTE) (2-2)3
BÖTE 376 C++ ve Nesneye Dayalı Programlamaya Giriş (3-0)3
BÖTE 415 Yönlendirme ve WAN Protokolleri (2-2)3
BÖTE 422 Eğitsel Teknoloji ve Yeni Ortamlar (2-2)3
BÖTE 440 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojilerinde Özel Problemler (2-2)3
BÖTE 461 Mesleki Uygulama I (2-2)3
BÖTE 462 Mesleki Uygulama II (2-2)3
BÖTE 471 E-Öğrenme İşi (3-0)3
BÖTE 472 Eğitim ve Araştırmada Bilgi Yönetimi (3-0)3

 

SERVİS DERSLERİ

DERS KODU DERSİN ADI
BÖTE 100 Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları (2-2)3
BÖTE 101 Bilgisayar Programlamaya Giriş
BÖTE 319 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirilmesi (2-2)3