Ders Adı: Araştırma Yöntemleri (2-0)2

Ders Kodu: BÖTE 421

İçerik: Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.)

Kitap İsmi: --

Diğer Kitaplar: --


Son Güncelleme:
21/11/2017 - 14:56