Son Güncelleme:
07/12/2017 - 16:56

Bölümümüzde 3 adet sınıf bulunmaktadır. İki sınıf, bilgisayara bağlı bir projeksiyon aleti, projeksiyon perdesi ve genel kullanım için bir tahta içermektedir. Üçüncü sınıf ise akıllı sınıf olarak tasarlanmıştır. Akıllı sınıfta, akıllı tahta, 2 adet projeksiyon aleti, bir dizüstü bilgisayar, bir video konferans sistemi, etkileşimli kameralar, ses ve mikrofon sistemleri ve kontrol odası içermektedir. 

Akıllı Sınıf
Akıllı sınıf çeşitli aktiviteleri yapmayı sağlamaktadır:

  • Video konferans sistemi ile dünyanın herhangi bir yerinde aynı teknolojiye sahip bir sınıf ile ortak ders yapılabilmekte, seminerler düzenlenebilmekte, tez savunması yapılabilmektedir.
  • Ders, seminer, sunum ve görüşmeler internet üzerinden yayınlanabilir.
  • Derslere, seminerlere, sunum ve görüşmelere etkileşimli katılım internet üzerinden sağlanabilmektedir.
  • Derslerin resim ve sesleri kaydedilip, arşivlenip DVD formatında basılıp yayınlanabilir.

Sınıflar
Sınıflar ise projeksiyona bağlı bilgisayar, genel kullanım için beyaz bir tahta ve klima ile donatılmıştır.

 


Sınıf 1

 

 


Sınıf 2

 

 


Sınıf 3

 

 


Sınıf 4