Ders Adı: Ölçme ve Değerlendirme (3-0)3

Ders Kodu: BÖTE 341

İçerik: Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

Kitap İsmi:

  1. Linn, R.L., Gronlund, N.E. (1995). Measurement and assessment in teaching.7th Edition. Englewood Cliffs, N.J. : Merrill, c1995.
  2. Gronlund, N.E. (1990). Measurement and Evaluation in Teaching. 6th ed. New York: Macmillan

Diğer Kitaplar: --


Son Güncelleme:
21/11/2017 - 14:36