Ders Adı: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirilmesi (2-2)3

Ders Kodu: BÖTE 319

İçerik: (BÖTE öğrencisi olmayanlar için) iki boyutlu görsel öğrenme-öğretme araçları, klasik eğitim teknolojileri, modern eğitim teknolojileri, öğretim materyali seçim prosedürü, materyallerin tasarım ve geliştirme ilkeleri, tasarım öğeleri, ders materyali geliştirme yönetimleri, alanla ilgili geliştirilen materyaller, görsel, işitsel ve görsel-işitsel materyallerin geliştirilmesi, öğretim materyallerinin ders ortamında kullanım örnekleri.

Kitap İsmi:

  1. Heinich, R., Molenda, M., Russell, J.D., and Smaldino, S.E. (2002). Instructional Media and Technologies for Learning. 7th ed. New Jersey: Prentice-Hall.

Diğer Kitaplar: --


Son Güncelleme:
21/11/2017 - 20:11