Ders Adı: Öğretim İlke ve Metodları (3-0)3

Ders Kodu: BÖTE 216

İçerik: Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri

Kitap İsmi: --

Diğer Kitaplar: --


Son Güncelleme:
21/11/2017 - 14:15