Ders Adı: Bilgisayar Eğitiminde Öğretim Metodları I (2-2)3

Ders Kodu: BÖTE 380

İçerik: Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

Kitap İsmi: --

Diğer Kitaplar: --

>


Son Güncelleme:
21/11/2017 - 14:38