Ders Adı: İnternet Ortamında Yazarlık Uygulamaları (3-2)4

Ders Kodu: BÖTE 133

İçerik: İnternet üzerinde kullanılan programlama dilleri, Internet programlama istemci sunucu mimariye giriş, Web sunucusu kurulumu, programlama diline (asp, php, .net, jsp, vb.)göre ayarları, Internet programlama için kullanılan editörler ve program geliştirme ortamları, Programlamaya giriş, değişkenler, sabitler, diziler, programlamda kullanılan fonksiyonlar, (karakter, sayısal, mantıksal, tarih vb.), program akış kontrol deyimleri (if, switch, case vb.) ve kullanımı, program döngü deyimleri ve kullanımı (do-while, for, loop vb.), sunucu ve ortam değişkenleri ve kullanımı, internet programlamada çerez kavramı ve kullanım alanları, internet üzerinden HTTP istek ve cevaplarının gönderilmesi, internet üzerinden veritabanına bağlanmak ve işlemler gerçekleştirmek, veri tabanında bulunan bilgilerin listelenmesi, sıralanması, değiştirilmesi, eğitim amaçlı dinamik bir internet uygulamasının geliştirilmesi.

Kitap İsmi:

  1. Deitel, H. M., P. J. Deitel, et al. (2002). WWW : How to program. Deitel, Deitel and Nieto © Prentice Hall, ISBN 0-13-016143-8.

Diğer Kitaplar: --


Son Güncelleme:
21/11/2017 - 12:06