Dersin Adı : YÜKSEK LİSANS TEZİ (3-0)3

Dersin Kodu : BÖTE 500

Bu dersin amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi konu alanını anlamak ve bu alanda araştırma yapmaktır. Yüksek lisans derecesi için gereken tez çalışması öğrenci ve öğretim üyesi tarafından kararlaştırılır. Bu ders için öğrenciler ikinci yada üçüncü dönemlerinden itibaren kayıt yaptırabilirler. Bu dersi aldıkları süre boyunca, öğrencinin kendi belirlediği danışmanı gözetiminde araştırma konusunu tamamlanması ve tezini savunarak yüksek lisans derecesini alır duruma gelmesi beklenir.


Son Güncelleme:
20/11/2017 - 15:22