Dersin Adı: EĞİTSEL OYUN VE SİMÜLASYONLAR: KURAMLARI VE UYGULAMALARI

Dersin Kodu :BÖTE 506

Bu ders kapsamında eğitsel oyun/simülasyon tasarımı teorileri sunulmaktadır. Ayrıca bilgisayar oyunlar/simülasyonlarının insan üzerindeki bilişsel ve sosyal yönleri incelenmektedir. Ders, teknik yönünden çok psikolojik ve sosyal odaklıdır. Derslerde hayattan alıntı problemler incelenip, tartışılarak bu problemlere çözüm yolları bulma şeklinde ilerlemektedir.


Son Güncelleme:
20/11/2017 - 16:10