Dersin Adı: AĞ ORTAMINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRENME İÇİN EĞİTİM YAZILIMI TASARIMI

Dersin Kodu :BÖTE 519

Bu derste öğrenciler ağ ortamlarında kullanılmak üzere eğitsel bir web sitesinin nasıl tasarlanacağı, geliştirileceği, uygulanacağı ve değerlendirileceği hakkında bilgi edinirler. Dersin çıktısı çalışır durumda eğitsel bir web sitesi oluşturmaktır. Dersin asıl amacı, çevrimiçi sanal sınıflarda birlikte çalışarak gerçek hayat problemlerine çözüm bulmak olacaktır.


Son Güncelleme:
20/11/2017 - 15:30