Dersin Adı: BİLİŞSEL ARAÇ OLARAK BİLGİSAYAR KULLANIMI

Dersin Kodu :BÖTE 530

Bu ders eleştirel düşünme, problem çözme ve üst düzey düşünme becerilerini öğretimde bilgisayar kullanımı ile gerçekleştirilebileceği hakkında alternatif yollar sunulur. Ders, veritabanları, elektronik tablolar, anlamsal ağ araçları, uzman sistemler, bilgisayar aracılı iletişim, multimedya ve hiper ortam dahil olmak üzere önemli bilişsel araçların kullanımını inceler. Ayrıca bu bilişsel araçların okullarda kullanım alanları ve öğretmen yönetici ve diğer personele düşen görevler hakkında da bilinçlendirir. Bu ders sonunda öğrenci, eleştirel, yaratıcı ve yansıtıcı düşünmeyi önemseyerek bu tür düşünme becerilerini hangi bilişsel araçlarla nasıl geliştirebileceğini bilmesi gerekir.


Son Güncelleme:
21/11/2017 - 14:43