Dersin Adı: DOKTORA TEZİ

Dersin Kodu :BÖTE 600

Bu dersin amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi konusu alanını anlamak ve bu alanda araştırma yapmaktır. Doktora derecesi için gereken tez çalışması öğrenci ve öğretim üyesi tarafından kararlaştırılır. Bu dersi aldıkları süre boyunca, öğrencinin kendi belirlediği danışmanı gözetiminde araştırma konusunu tamamlanması ve tezini savunarak doktora derecesini alır duruma gelmesi beklenir.


Son Güncelleme:
21/11/2017 - 14:45