Dersin Adı: İNSAN PERFORMANS TEKNOLOJİSİ: TEORİ VE UYGULAMA

Dersin Kodu :BÖTE 707

Bu derste İnsan Performans Teknolojisi (HPT) alanının temelleri, sistem teorisi, kaos teorisi, ve öğrenme sistemleri hakkında bilgiler yer alır. Ayrıca, örgütsel kararlar ve HPT’ nin örgütsel değişim ve değişim yönetimi ile olan ilişkileri, HPT süreçleri / modelleri, ders ve ders dışı öğretim müdahaleleri ve HPT projelerinin yönetimi, HPT standartları, etik ve gelecek eğilimleri bu derste ele alınan diğer konulardır. Genel bir ifadeyle, derste HPT süreçlerini uygulama, değişiklikler yapma, birleştirme ve değerlendirme aşamaları gerçekleştirilmeye çalışılır.


Son Güncelleme:
21/11/2017 - 16:51