Dersin Adı: UZAKTAN EĞİTİM: TEORİ, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Dersin Kodu :BÖTE 521

Bu ders uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi, tanımı ve işlevi ile ilgilidir. Uzaktan eğitim öğretim sistemlerinin tipolojisi açıklanırken aynı zamanda uzaktan eğitim sistemlerini planlama, geliştirme ve uygulama aşamasında sürecin yönetimi ve kullanılabilecek teknik ve yöntemler hakkında bilgiler de verilir. Bu derste ile ilgili uzaktan eğitim, dağıtılmış öğrenme ortamları ve bu ortamlarda etkileşimi sağlama gibi konular üzerinde çalışılabilir.


Son Güncelleme:
21/11/2017 - 14:30