Last Updated:
18/11/2017 - 19:24
Project Title Partners Year Type
Moving Teachers and Students Forward by Innovative STEAM Activities Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 2017 ABD Elçiliği
e-Teach - Teknoloji ile Güçlendirilmiş Dersliklerde Öğretim Tekniklerinin Göz izleme Tekniği Kullanarak Geliştirilmesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 2017 Erasmus
İnsan- Bilgisayar Etkileşimi Açık Ders Projesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 2017 TÜBİTAK
Eğitsel Neurobilim Deney Uygulaması Geliştirilmesi ve Öğretmenlerin Nöromit Algıları Araştırma Projesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 2017 BAP
Eğitsel Nörobilim/Nöroteknoloji Araştırma Projesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 2016 BAP
Beden Eğitimi Öğretmenleri İçin Kanıta Ve Üniversite-MEB İşbirliğine Dayalı Bir Hizmet İçi Eğitim Uygulamasının Yaygınlaştırılması Prof.Dr. Soner Yıldırım 2016 TÜBİTAK
Sanal Gerçeklik Eğitim Simülatörü Prof.Dr. Soner Yıldırım 2016 TÜBİTAK
Elektronik Öğrenme Tasarım İlkelerinin EEG Verileri ile Doğrulanması: Deneysel Çalışma Prof.Dr. Soner Yıldırım 2016 BAP
Governance and Academic Leadership of Chinese and European Universities in the Context of Innovation and Internationalization (LEAD) Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 2016 EU
İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi Projesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 2016 EU and ÇSGB
Büyük Boyutlu Çoklu Dokunmatik Arayüzler Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 2016 SAN-TEZ
Görme Engelli Veya Az Gören Bireylerin Yabancı Dil Kelime Bilgilerinin Geliştirimesi: Tasarim Tabanlı Araştırma Yaklaşımı Prof.Dr. Zahide Yıldırım 2016 TÜBİTAK
Duygusal Tasarımın Çoklu Ortamda Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Duygu Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi Prof.Dr. Zahide Yıldırım 2016 TÜBİTAK
AYDES Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi Kullanılabilirlik Projesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 2015 Netas, Teknokent
Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamları Kullanarak Temel ve Bilişsel Kavramların Öğretimi ve Etkililiğinin Araştırılması - Öztek Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 2015 TÜBİTAK
Öğretmen Eğitimi Kapsamında Dijital Öykülerin Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Kullanılması: Bir Biçimlendirici Değerlendirme Araştırması Prof. Dr. Soner Yıldırım 2015 BAP
Design of Curriculum for Woodworking CNC Operators in Turkey Prof. Dr. Soner Yıldırım 2015 EU
Kitlesel Çevrimiçi Eğitim İçeriği Oluşturma Paylaşım ve Yönetim Sistemi ile Karar Destek Algoritmalarının Geliştirilmesi Prof. Dr. Soner Yıldırım 2015 TÜBİTAK
Sosyal Bilim Doktora Öğrencilerinin Uluslararası Yayın Kalitesi Ve Sayısının Artırılması İçin Geri Bildirim Mekanizmaları Ve İşbirlikçi Yazım Asst. Prof. Dr. Gülfidan Can 2015 BAP
Kesf@ güvenli internet kullanımı Prof.Dr. Soner Yıldırım 2014 AGUDOS
 Internet ve Bilişim Teknolojilerinin Doğru ve Etik Kullanımına yönelik Dijital Öykülerin Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Kullanımının Biçimsel Değerlendirilmesi Prof.Dr. Soner Yıldırım 2014 BAP
ODTU-MOOC Altyapısı Oluşturma Projesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 2014 BAP
Eğitimde Dijital Hikayeleme Yönteminin Kullanımı: Yöntemin Kullanımının Benimsenmesi ile Kullanımını Kolaylaştıran ve Güçleştiren Etkenlerin İncelenmesi Prof.Dr. Zahide Yıldırım 2014 BAP
Sosyal Ağların Eğitime Etkisinin 3-Ö (Öğretim-Öğretmen-Öğrenci) Boyutuyla İncelenmesi Assoc. Prof. Dr. Ömer Delialioğlu 2014 BAP
İlk Ve Orta Dereceli Okullardabilgi Ve Ağ Güvenliği Konularındaki Bilgi Ve Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi Ve Artırılması Assoc. Prof. Dr. Ömer Delialioğlu 2014 BAP
Sosyal Ağların Eğitime Etkisinin 3-Ö (Öğretim-Öğretmen-Öğrenci) Boyutuyla İncelenmesi Asst. Dr. Cengiz Savaş Aşkun 2014 BAP
İçeriği Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Oyuna Dayalı (iTOD) Mobil Öğrenme Uygulamaları Dr. Göknur Kaplan Akıllı 2014 BAP
McKinsey - Kalkınma Bakanlığı Bilişim Toplumu Strateji Calismasi Prof.Dr. Soner Yıldırım 2013 AGUDOS
F@TİH Projesi Kapsamında Geliştirilen ve EBA Üzerinden Yayınlanan e-İçeriklerin Öğretmenler Tarafından Seçilme ve Kullanımına Etki Eden Faktörlerin ve Öğretmen-Öğrenci Kullanım İndexlerinin Belirlenmesi. Prof.Dr. Soner Yıldırım 2013 BAP
EU Kids Online III Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 2013 EU
Deneyimsiz Öğretim Tasarımcıları için Bir Elektronik Performans Destek Sisteminin Tasarlanması ve Geliştirilmesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 2013 BAP
Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme Uygulamalarının Geliştirilmesi Ve Etkinliğinin Bilişsel Yük Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi Prof.Dr. Zahide Yıldırım 2013 BAP
Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme Uygulamalarının Geliştirilmesi Ve Etkinliğinin Bilişsel Yük Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi Assoc. Prof. Dr. Ömer Delialioğlu 2013 BAP
Beyin Cerrahi Uzmanlık Eğitimi Öğrencileri için Kesintisiz Mobil Öğrenme Platformu Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi Asst. Dr. Cengiz Savaş Aşkun 2013 BAP
7-12 yaş grubuna yönelik eğlenceli bilim etkinliklerinin çevrimiçi (online) eğitim materyal ve destek ile sunumu Dr. Banu Gündoğan 2013 BAP
Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde 3 boyutlu sanal öğrenme ortamlarının kullanımı Prof.Dr. Soner Yıldırım 2012 BAP
GİSAM ve Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi ODTÜ Etkili Açık Ders Portalı Projesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 2012 BAP
Mobil destekli kesintisiz öğrenme uygulamalarının geliştirilmesi ve etkinliğinin bilişsel yük kuramı çerçevesinde değerlendirilmesi Prof.Dr. Zahide Yıldırım 2012 BAP
 Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme Uygulamalarının Geliştirilmesi Ve Etkinliğinin Bilişsel Yük Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi Assoc. Prof. Dr. Ömer Delialioğlu 2012 BAP
İlk ve Orta dereceli Okullarda Bilgi ve Ağ Güvenliği Konularındaki Bilgi ve beceri Düzeylerinin belirlenmesi ve Arttırılması Assoc. Prof. Dr. Ömer Delialioğlu 2012 BAP
Öğretmenlik Meslek Bilgisi Assoc. Prof. Dr. Ömer Delialioğlu 2012 BAP
Second Life sanal Ortamında ODTÜ Ek Kampüsü ve BÖTE Bölümü Geliştirilmesi Projesi Asst. Prof.  2012 BAP
Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin Uzaktan Eğitime Entegrasyonu Ve Bu Ortamda Öğrenmeye İlişkin Tutum Ve Davranışların İncelenmesi Asst. Prof. Dr. Cengiz Savaş Aşkun 2012 BAP
İlköğretim Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Yapılarının İncelenmesi Asst. Prof. Dr. Cengiz Savaş Aşkun 2012 TÜBİTAK 
Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin Uzaktan Eğitime Entegrasyonu ve Bu Ortamda Öğrenmeye İlişkin Öğrenci Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi Asst. Prof. Dr. Cengiz Savaş Aşkun 2012 BAP
Uzaktan Eğitim Programlarının Geliştirilmesinde Ekolojik Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi ve Uygulanması Dr. Banu Gündoğan 2012 BAP
Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde 3 boyutlu sanal öğrenme ortamlarının kullanımı Prof.Dr. Soner Yıldırım 2011 BAP
ODTÜ Açık Ders Sanal Laboratuvar Projesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 2011 BAP
M.E.B. PROJESİ Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 2011 DSİM
Eğitmen Konsol Yazılımı Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 2011 DSİM
Akıllı öğrenme ortamlarının yaratılması: Öğrenci görüşleri Asst. Prof. Dr. Cengiz Savaş Aşkun 2011 BAP
Bilişim teknolojileri kullanımının sürdürülebilir ingilizceye etkisi: Öğretim elemanlarının görüşleri ve düşüncelerini inceleyen bir durum çalışması Dr. Tarkan Gürbüz 2011 BAP
Eğitim Fakülteleri Öğrenci Profili II. Faz Araştırması Prof.Dr. Soner Yıldırım 2010 BAP
Kriminal Laboratuvar Hizmetleri için Elektronik Performans Yönetimi Destekli Öğrenen Organizasyon Yapılandırılması Prof.Dr. Soner Yıldırım 2010 TÜBİTAK 
ODTÜ Açık Ders Malzemeleri Projesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 2010 BAP
Pilotların Göz Hareketlerinin Durumsal Farkındalık Açısından İncelenmesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 2010 BAP
ENGAGE-LLP Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 2010 EU 
EU Kids Online II Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 2010 EU