ZORUNLU DERSLER

DERS KODU DERSİN ADI
BÖTE 110 Eğitimde Bilgi Teknolojileri (3-0)3
BÖTE 115 Öğretim Teknolojilerinin Temelleri (2-2)3
BÖTE 116 Programlamada Öğretim Yaklaşımları (3-0)3
BÖTE 118 Temel Elektronik ve Elektronik Bileşenler (2-0)2
BÖTE 120 Algoritma Tasarımı ve Geliştirme (2-2)3
BÖTE 201 Programlamaya Giriş (2-2)3
BÖTE 202 İleri Programlama (2-2)3
BÖTE 217 Bilgi Sistemleri Donanımı (3-0)3
BÖTE 221 Eğitsel Grafik ve Animasyon (2-2)3
BÖTE 224 Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Etik ve Güvenlik (2-0)2
BÖTE 228 Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Öğrenme ve Öğretim Teknolojileri (2-0)2
BÖTE 290 İlişkili Veritabanı Yönetim Sistemleri (3-0)3
BÖTE 301 Eğitimde Modelleme ve Tasarım (2-2)3
BÖTE 307 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Öğretim Müfredatı (2-0)2
BÖTE 309 Web Geliştirme ve Programlama (2-2)3
BÖTE 316 Bilgisayar Ağları (3-0)3
BÖTE 326 İşletim Sistemleri (3-0)3
BÖTE 328 Açık ve Uzaktan Öğrenme (3-0)3
BÖTE 368 Topluma Hizmet Uygulamaları (1-2)2
BÖTE 403 Dokunulabilir Teknoloji Programlama (2-2)3
BÖTE 404 Mobil Teknoloji Programlama (2-2)3
BÖTE 405 Teknoloji Planlaması ve Uygulaması (2-0)2
BÖTE 407 Öğretmenlik Uygulaması I (2-6)5
BÖTE 408 Öğretmenlik Uygulaması II (2-6)5
BÖTE 438 Proje Geliştirme ve Yönetimi (3-0)3

SEÇMELİ DERSLER

DERS KODU DERSİN ADI
BÖTE 360 Görsel Tasarıma Giriş ve Görsel Tasarımın Temel Elemanları (Sadece BÖTE) (2-2)3
BÖTE 376 C++ ve Nesneye Dayalı Programlamaya Giriş (3-0)3
BÖTE 415 Yönlendirme ve WAN Protokolleri (2-2)3
BÖTE 422 Eğitsel Teknoloji ve Yeni Ortamlar (2-2)3
BÖTE 440 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojilerinde Özel Problemler (2-2)3
BÖTE 461 Mesleki Uygulama I (2-2)3
BÖTE 462 Mesleki Uygulama II (2-2)3
BÖTE 471 E-Öğrenme İşi (3-0)3
BÖTE 472 Eğitim ve Araştırmada Bilgi Yönetimi (3-0)3

 

SERVİS DERSLERİ

DERS KODU DERSİN ADI
BÖTE 101 Bilgisayar Programlamaya Giriş (2-2)3
BÖTE 105 Eğitimde Bilgi Teknolojileri (3-0)3
BÖTE 319 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirilmesi (2-2)3