EĞİTİM FAKÜLTESİBİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ


Dersler

DERS KODU DERS ADI
BÖTE 500 Yüksek Lisans Tezi (3-0)3
BÖTE 519 Ağ Ortamında Bilgisayar Destekli Öğrenme için Eğitim Yazılımı Tasarımı (1-4)3
BÖTE 520 Bilgisayar Eğitiminde Araştırma Yöntemleri (3-0)3
BÖTE 521 Uzaktan Eğitim: Teori, Araştırma ve Uygulama (2-2)3
BÖTE 522 Öğretim Teknolojileri Semineri (0-0)0
BÖTE 525 Öğretim Teknolojilerinde Liderlik ve Planlama(3-0)3
BÖTE 530 Bilişsel Araç Olarak Bilgisayar Kullanımı (3-0)3
BÖTE 566 Telekomünikasyon ve Eğitim Uygulamaları (3-0)3
BÖTE 600 Doktora Tezi (0-0)0
BÖTE 620 Öğretim Teknolojilerinde Araştırma Semineri (3-0)3
BÖTE 622 Öğretim Teknolojileri Semineri (0-0)0
BÖTE 626 Öğretim Teknolojilerinde İleri Düzey Çalışmalar (3-0)3
BÖTE 652 Öğrenme ve Öğretim Teorileri
BÖTE 672 Öğrenme Sistem Tasarımında Uygulamalar (3-0)3
BÖTE 702 İş Hayatında E- Öğrenme (3-0)3
BÖTE 704 Öğretimsel Mesaj Tasarımı: Teori, Araştırma ve Uygulama (3-0)3
BÖTE 705 Açık Öğrenme Ortamlarının Tasarımı ve Geliştirilmesi
BÖTE 706 Eğitsel Oyun ve Simülasyonlar: Kuramları ve Uygulamaları
BÖTE 707 İnsan Performans Teknolojisi: Teori ve Uygulama
BÖTE 708 Teknoloji Tabanlı Öğrenme: Teori ve Uygulamalar
BÖTE 799 Lisansüstü Eğitimde Oryantasyon Seminerleri (0-2)0