Son Güncelleme:
27/11/2017 - 20:07

ODTÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü; lisans, lisansüstü ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim sağlayarak faaliyetlerini sürdürmektedir. İhtiyaçlara göre tekrar ele alınarak düzenlenebilir olan vizyon, misyon, hedefler, değerler ve inançlar doğrultusunda bölüm faaliyetleri gerçekleştirilir.

Vizyon 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü sıralanan maddelerin entegrasyonunda dünya öncülerinden biri olması amaçlanmaktadır.
(a) Hayat boyu süren öğrenme ve öğretim
(b) Burs ve araştırmalar çerçevesinde bilgi birikimi ve gelişimi
(c) Öğretim teknolojilerinde sosyal yardım ve hizmet vermede liderlik

Ayrıca, bölüm bireylerin yaşamlarını iyileştirmek için örnek eğitim ve öğretim hizmeti verecek uzmanlar ve öğretmenler yetiştirerek küreselleşen dünyada gelişmiş toplum olmayı hedeflemektedir.

Misyon 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü misyonu, seçkin öğretmenler, eğitimciler, akademisyenler ve araştırmacılar hazırlanmasına yardımcı olmaktır. Ayrıca, profesyonel öğretim tasarımını desteklemek ve geliştirmek için bilim, öğrenme ve öğretme sanatı birlikte kullanma, çeşitli paradigmaların yer aldığı araştırma metotlarını kullanma, teknolojinin etkili kullanılması, öğretim uygulamalarının analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirilmesi etkili şekilde gerçekleştirilir.

Değerler

  • Akademik mükemmellik ve profesyonel liderlik
  • Üstün öğretim ve hizmet
  • Ahlaki olarak güçlü, etik olarak doğru, bilimsel nitelikli araştırma
  • Bireysel ve kolektif zeka
  • Demokrasi, eşitlik ve sosyal adalet