1. SINIF

1. Dönem

Dersin Adı

Dersin Kodu

T

U

K

AKTS

Eğitime Giriş

4540115

2

0

2

3

Eğitim Felsefesi

4540255

2

0

2

3

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2402201

2

0

0

2

Yabancı Dil I

6390101

4

0

4

6

Türk Dili I

6420109

3

0

3

5

Bilişim ve Matematik

2360143

3

0

3

5

Öğretim Teknolojilerinin Temelleri

4300115

2

0

2

3

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

4300110

2

2

3

5

Toplam

20

2

19

32

2. Dönem

Dersin Adı

Dersin Kodu

T

U

K

AKTS

Eğitim Sosyolojisi

4540240

2

0

2

3

Eğitim Psikolojisi

4540125

2

0

2

3

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

2402202

2

0

0

2

Yabancı Dil 2

6390102

4

0

4

6

Türk Dili 2

6420110

3

0

3

5

Algoritma Tasarımı ve Geliştirme

4300120

2

2

3

5

Elektronik Devre Elemanları

4300118

3

0

3

5

Programlama Öğretim Yaklaşımları

4300116

2

0

2

3

Toplam

 

20

2

19

32

2. SINIF

3. Dönem

Dersin Adı

Dersin Kodu

T

U

K

AKTS

Öğretim İlke ve Yöntemleri

4540212

2

0

2

3

Seçmeli 1 MB

 

2

0

2

4

Seçmeli 1 GK

6390211

2

0

2

3

Seçmeli 1 AE

 

2

0

2

4

Bilişim Sistemleri Donanımı

4300217

3

0

3

4

Temel Programlama

4300201

2

2

3

4

Eğitimde Grafik ve Canlandırma

4300221

2

2

3

4

Öğretim Tasarımı

4300227

3

0

3

4

Toplam

18

4

20

30

4. Dönem

Dersin Adı

Dersin Kodu

T

U

K

AKTS

Türk Eğitim Tarihi

4540213

2

0

2

3

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

4540214

2

0

2

3

Seçmeli 2 MB

 

2

0

2

4

Seçmeli 2  GK

 

2

0

2

3

Seçmeli 2 AE

 

2

0

2

4

Bilişimde Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

4300228

2

0

2

3

Bilişim Etiği ve Güvenliği

4300224

2

0

2

3

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

4300290

3

0

3

3

İleri Programlama

4300202

2

2

3

4

Toplam

19

2

20

30

3. SINIF

5. Dönem

Dersin Adı

Dersin Kodu

T

U

K

AKTS

Sınıf Yönetimi

4540302

2

0

2

3

Eğitimde Ahlâk ve Etik

4540305

2

0

2

3

Seçmeli 3 MB

 

2

0

2

4

Seçmeli 3 GK

 

2

0

2

3

Seçmeli 3 AE

 

2

0

2

4

Eğitimde Modelleme ve Tasarım

4300301

2

2

3

5

Web Tabanlı Programlama

4300305

2

2

3

5

Bilişim Öğretim Programları

4300307

2

0

2

3

Toplam

16

4

18

30

6. Dönem

Dersin Adı

Dersin Kodu

T

U

K

AKTS

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

4540308

2

0

2

3

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

4540307

2

0

2

3

Seçmeli 4 MB

 

2

0

2

4

Seçmeli 4 GK

6390311

2

0

2

3

Topluma Hizmet Uygulamaları

4300368

1

2

2

3

Seçmeli 4 AE

 

2

0

2

4

Bilgisayar Ağları

4300316

3

0

3

3

Açık ve Uzaktan Öğrenme

4300328

3

0

3

3

İşletim Sistemleri

4300326

3

0

3

4

Toplam

20

2

21

30

4. SINIF

7. Dönem

Dersin Adı

Dersin Kodu

T

U

K

AKTS

Öğretmenlik Uygulaması 1

4300407

2

6

5

10

Özel Eğitim ve Kaynaştırma

4540426

2

0

2

3

Seçmeli 5 MB

 

2

0

2

4

Seçmeli 5 AE

 

2

0

2

4

Fiziksel Programlama

4300403

2

2

3

5

Teknoloji Planlaması ve Uygulamaları

4300405

2

0

2

4

Toplam

12

8

16

30

8. Dönem

Dersin Adı

Dersin Kodu

T

U

K

AKTS

Öğretmenlik Uygulaması 2

4300408

2

6

5

10

Okullarda Rehberlik

4540422

2

0

2

3

Seçmeli 6 MB

 

2

0

2

4

Seçmeli 6 AE

 

2

0

2

4

Proje Geliştirme ve Yönetimi

4300438

3

0

3

4

Mobil Programlama

4300404

2

2

3

5

Toplam

13

8

17

30