EĞİTİM FAKÜLTESİBİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ


BÖTE 521

Dersin Adı: UZAKTAN EĞİTİM: TEORİ, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

 

Dersin Kodu :BÖTE 521

 

Bu ders uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi, tanımı ve işlevi ile ilgilidir. Uzaktan eğitim öğretim sistemlerinin tipolojisi açıklanırken aynı zamanda uzaktan eğitim sistemlerini planlama, geliştirme ve uygulama aşamasında sürecin yönetimi ve kullanılabilecek teknik ve yöntemler hakkında bilgiler de verilir. Bu derste ile ilgili uzaktan eğitim, dağıtılmış öğrenme ortamları ve bu ortamlarda etkileşimi sağlama gibi konular üzerinde çalışılabilir.