EĞİTİM FAKÜLTESİBİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ


BÖTE 707

Dersin Adı: İNSAN PERFORMANS TEKNOLOJİSİ: TEORİ VEUYGULAMA

 

Dersin Kodu :BÖTE 707

 

Bu derste İnsan Performans Teknolojisi (HPT) alanının temelleri, sistem teorisi, kaos teorisi, ve öğrenme sistemleri hakkında bilgiler yer alır. Ayrıca, örgütsel kararlar ve HPT’ nin örgütsel değişim ve değişim yönetimi ile olan ilişkileri, HPT süreçleri / modelleri, ders ve ders dışı öğretim müdahaleleri ve HPT projelerinin yönetimi, HPT standartları, etik ve gelecek eğilimleri bu derste ele alınan diğer konulardır. Genel bir ifadeyle, derste HPT süreçlerini uygulama, değişiklikler yapma, birleştirme ve değerlendirme aşamaları gerçekleştirilmeye çalışılır.