EĞİTİM FAKÜLTESİBİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ


BÖTE 520

Dersin Adı: BİLGİSAYAR EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 

Dersin Kodu :BÖTE 520

 

Bu ders aşağıda verilen gerekli altyapıyı ve becerilere sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlar:

  • Eğitsel araştırmalarda temel yaklaşımları, planlama, analiz, uygulama ve eleştiri ile ilgili modelleri tanımak
  • Temel araştırma yöntemlerinin ana özelliklerini ve uygulamalarını nitelikli soru sorular sorarak anlayabilme
  • Kendi ilgisine göre konu alanında bir soru bulma ve araştırma için gerekli bilgi ve becerilerini çalışmasında uygulayabilme
  • Eğitsel araştırma süreç ve yöntemlerine genel bir bakış
  • Bilgisayar eğitiminde çeşitli durum çalışmaları ve deneysel araştırmalar da dahil olmak üzere Nitel ve Nicel araştırma yöntemlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi